De Uitdaging

Als manager van De Uitdaging verbind ik bedrijven met instellingen en verenigingen om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren. Met gesloten beurzen worden kennis, materialen of medewerkers gedeeld.

 

Permar WS i.l.

Mei – juli 2017: lid van de Plaatsingscommissie Permar/EBA ws namens de werkgever. Op basis van het sociaal plan uitvoering geven aan het plaatsingsproces in verband met opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Permar ws per 1 januari 2018. Het voeren van gesprekken met 15 medewerkers in de functie van trajectbegeleider/werkbegeleider/werkcoach. Op basis van kennis/ervaring en wensen enerzijds en nieuwe (gewijzigde) functieprofielen van 5 verschillende gemeenten anderzijds een advies uitbrengen over passende matching.

 

Stichting Welzijn Teylingen

Projecten: doorontwikkeling functie Sociaal makelaar, opzet en vormgeving lerende wijkcentra, fondsenwerving/nieuwe geldstromen, samenwerking welzijn, onderwijs en zorg ihkv innovatie stages MZ-VIG en Social work (bijdrage aan nieuw curriculum)

Zorgbelang Zuid Holland

Relatie opbouw-beheer en acquisitie t.b.v. project Gezonde zorg, gezonde regio (Zuid Holland Noord), Zorgbelang Academie, Gemeente Den Haag, Zorgpact. Dagvoorzitterschap thematische bijeenkomsten.