Meteen naar de inhoud

Sociaal ondernemerschap

 

Als sociaal ondernemer ben ik altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen. Sociaal ondernemerschap kenmerkt zich door:
– ondernemen premair vanuit een maatschappelijke missie (impact first)
– het realiseren van impact als zelfstandige onderneming die dienst of product levert
– ziet winst als middel, niet als doel
– is sociaal in de wijze van ondernemen

Mijn werkzaamheden/opdrachten tot heden zijn veelal gerelateerd aan de sectoren welzijn, onderwijs, overheid, zorg, arbeidsmarkt. Ik signaleer verbeterpunten in de praktijk en ga als sociaal/maatschappelijk makelaar op pad om deze te delen met partijen die bij de signalen betrokken zijn, creatief mee te denken, en suggesties te doen om de signalen om te zetten in passende en adequate aanpak ter verbetering.
In dit soort processen verbindt ik mensen, organisaties en sectoren en breng hen in beweging. Samenwerken aan maatschappelijke innovatie en publieke waarde creactie!

Het stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen maakt onderdeel uit van mijn dienstenaanbod. Een concreet voorbeeld is de door mij opgerichtte Stichting Hillegom-Lisse-Teylingse Uitdaging www.hltuitdaging.nl

Wat kan ik voor u betekenen op het gebied van Sociaal ondernemerschap:
– ondersteuning/begeleiding van bedrijven bij het vormgeven van Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap (traject met als onderdelen: visie-vorming, intern draagvlak, opzet mbo-programma’s, interne en externe communicatie, vraag en aanbod bij elkaar brengen, evaluatie)
– sparringspartner/klankbord en adviseur bij de opzet van sociale bedrijven/initiatieven/projecten
– het beoordelen van ideeën en projectplannen op inhoud, uitvoering, resultaatverwachting
– werkgerelateerde coaching van projectleider/kartrekker
– het benaderen en benutten van mijn netwerk